Primaria Comunei Ciurea - judetul Iasi » Telefon: 0232-296260 » Program de lucru: Luni-Joi 7,30-16, Vineri 7,30-14 » Audiente: Luni 8-12

Prezentarea comunei Ciurea

Comuna CiureA
Comuna Ciurea este situată în vecinătatea sudică a municipiului Iasi, la 12 km pe şosea, iar pe calea ferată la apx. 9 km. Dispune de trei staţii de cale ferată: staţia C.F.R. Ciurea în localitatea Lunca Cetăţuii, staţia C.F.R. Picioru Lupului în localitatea Ciurea şi staţia C.F.R. Bîrnova pentru localităţile Curături şi Slobozia.

Comuna Ciurea se învecinează la NE cu comuna Bîrnova, la SE cu comuna Dobrovăţ, la S cu comuna Grajduri, la V cu comuna Mogoşeşti, la V-NV cu comuna Miroslava şi la N cu municipiul Iaşi.

În componenţa comunei Ciurea intră satele: Ciurea, Dumbrava, Hlincea, Lunca Cetăţuii, Picioru Lupului, Slobozia şi Curături.

Localitatea Ciurea este satul reşedinţă de comună, fiind situată pe podişurile Meraru, La Vii şi şapte Tei, răsfirat printre livezi şi vii. Pe teritoriul său au fost descoperite urme arheologice, în Dealul lui Vodă şi din neolitic, în Valea Tinoasei. Satul este atestat documentar în anul 1654. În localitate se află Biserica ortodoxă construită în anul 1907, pe locul fostei bisericuţe din lemn construită în anul 1722. Fabrica de cărămidă de aici este construită în anul 1894, iar gara în 1893.

Localitatea Dumbrava se situează la 6 km spre V pe şosea, de centrul de comună. Este o aşezare nouă, formată după 1891 prin împroprietărirea însurăţeilor, însă în perimetrul său a fost identificată o asezare mult mai veche, daco-getica (sec. I î.Hr.-sec. I d.Hr.) În sat există o biserică ortodoxă construită în anul 1942.

Localitatea Hlincea este plasată la nord de centrul de comună şi la aprox. 2 km de municipiul Iaşi. Din punct de vedere al vechimii, localitatea datează din secolul al XVII-lea (1608), numele său provenind de la carierele de lut (glinee), din apropriere. În acest sat există o mănăstire construită în penultimul deceniu al secolului al XVI-lea (1587), la 3 km S-V, de Mănăstirea Cetăţuia din Iaşi, de fiica lui Petru Şchiopu, domn al Moldovei între 1574-1579, Maria, soţia lui Zottu Tigara. Există în cimitirul mănăstirii o necropolă din secolul al XVI-lea, cu mormintele călugărilor români şi greci din perioada când mănăstirea a fost închinată Sfântului Munte. În curtea Mănăstirii Hlincea,cu hramul Sf. Gheorghe, restaurată de mai multe ori de Vasile Lupu, apoi de fiul său, Ştefăniţă, şi mulţi alţii după ei, se află mormântul unui arhiereu grec.

Localitatea Lunca Cetăţuii, situată la NV de centrul comunei, pe dealurile Cetăţuia si Hlincea, este datată din anul 1846, formată la rândul său din două foste cătune, Baba Necula şi Zanea. Lunca Cetăţuii este actualmente localitatea cea mai puternic dezvoltata din comuna, datorită faptului că în ultimii 10 ani a devenit cartier muncitoresc, cu peste 1000 apartamente. Este practic un cartier satelit situat în partea de SE. Aici se aflau sediile mai multor instituţii : Ocolul Silvic Ciurea, Fabrica de cherestea Ciurea (S.C. Moldoforest S.A. Iaşi), S.C. Agromec S.A. Ciurea, Secţia de Drumuri şi Poduri Ciurea, Fabrica de Cărămizi Ciurea construită în anul 1894, care a funcţionat neîntrerupt până acum.

Localitatea este deservită de staţia C.F.R. Ciurea, construită în anul 1893, deschisă pentru traficul de călători şi marfă, aflată pe magistrala nr.6 Bucureşti-Iaşi. În cătunul Zanea exista o biserică ortodoxă ce deservea şi localitatea Lunca Cetăţuii.

Localitatea Picioru Lupului, sat aşezat la aproximativ 2 km sud de centrul comunal, pe Dealul Prisăcilor. Datează din anul 1820, numele său derivând de la o viroagă, pe unde trecea haita lupilor dintre pădurile Bîrnova şi Santa. Satul este deservit de halta C.F.R. Picioru Lupului unde opresc toate trenurile de călători locale. În sat există o biserică ortodoxă ctitorită în anul 1928.

Localitatea Slobozia, sat numit si Slobozia Dobrovăţ, este aşezată în partea de SE, la 7 km faţă de centrul comunal, între păduri, pe Dealul Bordea, la peste 400 m altitudine. Satul este datat din anul 1864. Este deservit de staţia C.F.R. Bîrnova, o staţie foarte importantă, deoarece toate trenurile care vin dinspre Bucureşti spre Iasi au oprire obligatorie. În sat există o biserică ortodoxă construită în anul 1721.

Localitatea Curături este amplasată la sud de centrul comunei, la aproximativ 6 km pe şosea, pe Podişul şi versantul Dealului Oiţa. Denumirea satului provine de la toponimul latinese, ce desemnează, terenuri defrişate pentru culturi; este atestat din anul 1772.

Foto

Comuna Ciurea