Primaria Comunei Ciurea - judetul Iasi » Telefon: 0232-296260 » Program de lucru: Luni-Joi 7,30-16, Vineri 7,30-14 » Audiente: Luni 8-12

Acte necesare pentru acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului (85% din venitul net)


- cerere tip;
- documente identitate (B.I./C.I./C.I.P. părinţi, certificat căsătorie, certificate de naştere ale tuturor copiilor) în original şi copie;
- extras de cont (exclus Banca Italiana, Banca Millenium);
- 2 dosare cu şină;

PENTRU SALARIATI:
- adeverinţa tip eliberată de către angajator, din care să reiasă indeplinirea condiţiilor legale privind stagiul de cotizare şi veniturile nete realizate (12 luni, în ultimii doi ani inainte de naşterea copilului);
Observaţie: adeverinţă tip - format nou mentionează si numărul de zile lucrate, concediu medical şi de odihnă pentru fiecare Citeste mai mult...

ACTE NECESARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII INDEMNIZAŢIEI PENTRU PERSOANA CU HANDICAP GRAV

- cerere
- copie C.N./ B.I. /C.I. al persoanei cu handicap şi/sau al reprezentantului legal al acesteia;
- copie certificat de încadrare în grad de handicap;
- copie hotărâre judecătorească, în situaţia în care persoana cu handicap a fost pusă sub interdicţie şi s-a instituit tutela;
- acordul cu optiunea indemnizatie de la DGASPC Iasi;
- cupon pensie in cazul pensionarilor;
- dosar cu sina.

ACTE NECESARE LA INTOCMIREA DOSARULUI ASISTENTULUI PERSONAL

- cererea de angajare;
- acte de stare civilă pentru ins Citeste mai mult...