Primaria Comunei Ciurea - judetul Iasi » Telefon: 0232-296260 » Program de lucru: Luni-Joi 7,30-16, Vineri 7,30-14 » Audiente: Luni 8-12

Activitatea principală a compartimentului registrul agricol este întocmirea şi ţinerea la zi a registrelor agricole care se organizează şi se desfăşoară conform art. 6 alin (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2008 aprobată cu modificări şi completări prin Legea 98/2008.

Registrul agricol constituie documentul oficial de evidenţă primară unitară în care se înscriu date privind:

- componenţa gospodăriei/exploataţiei agricole fără personalitate juridică;
- terenurile aflate în proprietatea gospodăriei;
- animale aflate în proprietatea gospodăriei/explataţiei agricole.

Registrul agricol constituie sursa de date pentru elaborarea pe plan local a unor politici în domen Citeste mai mult...

DOCUMENTE NECESARE ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN REGISTRUL AGRICOL A PERSOANELOR, BUNURILOR IMOBILE, ANIMALELOR ŞI UTILAJELOR:

- Acte de identitate ale solicitanţilor şi a celorlaţi membrii care fac parte din gospodărie;
- Documente care să ateste proprietatea în cazul bunurilor imobile respectiv contracte de vânzare cumpărare, donaţie, partaj voluntar, titlu de proprietate, sentinţe judecătoreşti;
- Documente de provenienţă în cazul animalelor şi al utilajelor dacă se solicită înscrierea în rol a acestora .


DOCUMENTE NECESARE IN VEDEREA ELIBERARII ANEXEI 24 ÎN VEDEREA DEZBATERII PROCEDURII SUCCESORALE:

- Certificat de deces al defunctului pentru care se sol Citeste mai mult...