Primaria Comunei Ciurea - judetul Iasi » Telefon: 0232-296260 » Program de lucru: Luni-Joi 7,30-16, Vineri 7,30-14 » Audiente: Luni 8-12

Obiectivul general al POSDRU este dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii, prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii si asigurarea de oportunitati sporite pentru participarea viitoare pe o piata a muncii moderna, flexibila si inclusiva a 1.650.000 de persoane.

Obiectivele specifice:

- Promovarea calitatii sistemului de educatie si formare profesionala initială si continua, inclusiv a invatamantului superior si a cercetarii;
- Promovarea culturii antreprenoriale si imbunatatirea calitatii si productivitatii muncii;
- Facilitarea insertiei tinerilor si a somerilor de lunga durata pe piata muncii;
- Dezvoltarea unei piete a muncii moderne, flexibile si incluzive;
- Promovarea (re) Citeste mai mult...

Titlul proiectului : “Parteneriat multiregional pentru crearea de structuri ale economiei sociale in industria panificaţiei si a produselor de patiserie” POSDRU/173/6.1/S/148526

Finantare: Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investeşte în Oameni!

Domeniul major de interventie: 6.1 “Dezvoltarea economiei sociale”

Detalii proiect:
Obiectiv general: Dezvoltarea mecanismelor si instrumentelor necesare pentru implementarea conceptului de economie sociala la nivel a 3 regiuni de dezvoltare prin infiintarea de structuri de economie sociala in domeniul industriei panificatiei si a produselor de patiserie.

Obiective specifice:
 Infiintarea si dezvol Citeste mai mult...

Titlul proiectului: “Dezvoltarea Economiei Sociale prin Promovarea Antreprenoriatului Social DESPAS”, ID proiect 149022

Finantare: Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, axa prioritară 6 “Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenție: 6.1 “Dezvoltarea economiei sociale”

Detalii proiect:
Obiectiv general: Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii și în viața economică și socială, atât prin îmbunătățirea competențelor și dezvoltarea abilităților antreprenoriale ale acestora, cât și prin punerea în practică a unui Citeste mai mult...