Primaria Comunei Ciurea - judetul Iasi » Telefon: 0232-296260 » Program de lucru: Luni-Joi 7,30-16, Vineri 7,30-14 » Audiente: Luni 8-12

POCU 2014-2020 urmărește integrarea nevoilor de dezvoltare a resurselor umane în ansamblul programelor și politicilor publice ale României, și are în vedere valorizarea capitalului uman, ca resursă pentru o dezvoltare sustenabilă în viitor.
Primaria Ciurea a depus un proiect in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020: Reducerea numarului de comunitati marginalizate in care exista populatie apartinand minoritatii rome (acele comunitati in care populatia apartinand minoritatii rome reprezinta minim 10% din totalul populatiei la nivelul comunitatii) aflate in risc de saracie si excluziune sociala prin implementarea de masuri integrate.
Grupul tinta al proiectului este format din 600 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune s Citeste mai mult...