Primaria Comunei Ciurea - judetul Iasi » Telefon: 0232-296260 » Program de lucru: Luni-Joi 7,30-16, Vineri 7,30-14 » Audiente: Luni 8-12

Lista documente care se excepteaza de la accesul liber al cetatenilor, potrivit Legii nr. 544 / 2001:


1. Documentele cu caracter personal care insotesc Hotararile Consiliului Local si Dispozitiile Primarului;
2. Deliberarile Consiliului Local in cazurile in care, potrivit legii, s-a aprobat ca acestea sa nu fie publice, precum si documentele intocmite in aceste situatii.
3. Documentele de stare civila care privesc statutul civil al persoanei, cum ar fi : acte si certificate de nastere, de casatorie, de deces, precum si copii ale acestora, dosare de casatorie, mentiuni referitoare la modificarea statutului civil al persoanei, cu exceptia situatiilor statistice referitoare la actele si faptele de stare civila.
4. Procesele Citeste mai mult...

Lista cuprinzând documentele de interes public produse şi / sau gestionate,
potrivit Legii nr. 544 / 2001, care constituie informaţii de interes public:


1. Coordonatele de contact ale instituţiei, respectiv: denumirea, adresa, nr. de telefon, nr. de fax, adresa de e-mail, adresa paginii de internet;
2. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea Primăriei comunei Ciurea şi programul de audienţe.
3. Acte normative ce reglementeaza organizarea şi funcţionarea institutiei;
4. Proiecte ale actelor normative ( Hotărâri ale Consiliului Local, Dispoziţii ale Primarului);
5. Hotărârile cu caracter normativ ale Consiliului Local al comunei Ciurea;
6. Dispoziţiile cu caracter normati Citeste mai mult...