Monitorul Oficial Local
Cela Neamțu
Formulare online
Servicii online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

Centru de Conservare si Promovare a Traditiilor Locale

Centrul de Conservare si Promovare a Traditiilor Locale se implica activ in diverse actiuni de pastrare a traditiilor, obiceiurilor folclorice si organizeaza evenimente cu caracter cultural pentru promovarea valorilor artistice locale.


Administratie --> Compartimentul de Asistenta Sociala

Asistenta Sociala- Prestatii Sociale

Acte necesare pentru acordarea indemnizației de creștere a copilului (85% din venitul net)


- cerere tip;
- documente identitate (B.I./C.I./C.I.P. părinți, certificat căsătorie, certificate de naștere ale tuturor copiilor) în original și copie;
- extras de cont (exclus Banca Italiana, Banca Millenium);
- 2 dosare cu șină;

PENTRU SALARIATI:
- adeverința tip eliberată de către angajator, din care să reiasă indeplinirea condițiilor legale privind stagiul de cotizare și veniturile nete realizate (12 luni, în ultimii doi ani inainte de nașterea copilului);
Observație: adeverință tip - format nou mentionează si numărul de zile lucrate, concediu medical și de odihnă pentru fiecare din lunile din perioada stagiului de cotizare;
- copie a cererii înaintată către angajator pentru acordarea concediului pentru creșterea copilului până la 2 ani (sau până la 3 ani pentru copilul cu handicap) aprobată, semnată, ștampilată, înregistrată, copie conform cu originalul;
- act adițional și/sau decizia de suspendare a contractului de muncă, începând, cel mai repede, cu a 43-a zi de la naștere sau după terminarea concediului de maternitate, în original sau copie conform cu originalul.

PENTRU PERSOANELE CE AU REALIZAT VENITURI DIN ACTIVITATI INDEPENDENTE:

- decizii de impunere și adeverințe de venit eliberate de către Administrațiile Financiare pentru ultimele 12 luni, din ultimii doi ani, înainte de nașterea copilului;
- certificat de atestare fiscală;
- document doveditor privind suspendarea activității pe perioada concediului de creștere a copilului;
- pentru avocați, se solicită suplimentar: declarațiile 200 si 220 și adeverință eliberată de către Barou.
Atenție! La depunerea documentației, este obligatorie prezentarea documentelor de identitate ale ambilor parinți și ale copiilor în ORIGINAL !!!
Modificare Indemnizatie/Stimulent sau Stimulent/Indemnizatie

Acte necesare :
- Cerere tip
- Copii xerox dupa certificat naștere copil și carte identitate părinte;
- Copie conform cu originalul dupa Decizia de revenire în activitate sau adeverință salariat - pentru modificare
indemnizație/stimulent, respectiv suspendare activitate - pentru modificare stimulent/ indemnizație;
- Extras de cont.


Indemnizația / Ajutorul pentru creșterea copilului 0-7 ani, în situația în care copilul și/sau un părinte / persoană care are copilul în ingrijire sunt persoane cu handicap.

NOU! Aceste drepturi se acordă prin O.U.G. 111/2010, modificată prin O.U.G. 124/2011, care a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2012.
Documente necesare :
- Cerere tip :
- originale și copii după actele de identitate (buletine/cărți de identitate sau certificate de naștere) ale membrilor familiei: soț, soție, copii;
- certificat de căsătorie;
- certificatul de încadrare în grad de handicap pentru titular și/sau minorul pentru care se solicită dreptul;
- cerere de acordare a concediului pentru creșterea copilului până la 7 ani, daca este cazul;
- decizia de suspendare a contractului de muncă sau act adițional la contractul de muncă, vizată ITM, dacă este cazul;
- documente care dovedesc că părinții nu sunt angajați ca asistent personal pentru minor, doar pentru handicap de grad 1 al copilului;
- documente privind venitul solicitanților;
- alte acte, dupa caz.


Alocatia de stat pentru copii

Se acordă fiecărui copil, cetățean român sau străin rezident pe teritoriul Romaniei, conform legii, cuantumul acesteia fiind de:
a) 200 lei, pentru copiii cu vârsta între 0 2 ani/respectiv până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap;
b) 42 lei, pentru copilul care a depășit vârsta de 2/3 ani, până la 18 ani, precum și tinerilor care au împlinit 18 ani, până la finalizarea studiilor.
Acte necesare
- Cerere tip :
- Certificat naștere copil -original și copie;
- B.I. / C.I. / C.I.P. al ambilor părinți original și copie;
- 2 dosare cu șină;
- în cazul în care se dorește primirea alocației de stat într-un cont bancar, este necesară anexarea unui extras de cont (exclus Banca Italiana, Banca Millenium);
- în situația în care părinții nu sunt căsătoriți, se solicită prezența ambilor părinți în vederea stabilirii de comun acord a reprezentantului legal.

Pentru copiii născuți în U.E.

- certificat de naștere copil copie și original
- buletine/cărți de identitate părinți copie și original
- extras de cont (dacă se dorește plata în cont bancar)
- 2 dosare cu șină
- Formularul E 411/ Adeverință de la instituțiile abilitate (din țara unde s-a născut copilul)

Pentru copiii născuți în Republica Moldova

- certificat de naștere copil - copie și original
- buletine/cărți de identitate părinți - copie și original
- extras cont - (dacă se dorește plata în cont bancar)
- 2 dosare cu șină
- Adeverință de la Casa de Asigurări Sociale a Republicii Moldova
- Declaratia celuilalt parinte ca este de acord ca sotul/sotia sa locuiasca in Romania si sa incaseze alocatia

Observatii:
1. La depunerea documentației, este obligatorie prezentarea documentelor de identitate ale ambilor părinți și ale copiilor, în ORIGINAL
2. IMPORTANT - La depunerea dosarului, este necesară prezența ambilor părinți, dacă nu sunt căsătoriți.Alocația pentru susținerea familiei

Acte necesare în vederea întocmirii dosarului pentru alocația de susținere a familiei, pentru familiile care au în întreținere copii minori și care au un venit net de până la 530 lei/membru de familie:
- Cerere-declarație pe proprie răspundere tip
- livretul de familie, completat la zi (de către Serviciul Stare Civilă) copie și original;
- carți/buletine de indentitate ale părinților (copie și original);
- certificatul de căsătorie al părinților (copie și original);
- certificate de naștere ale copiilor minori și cărți de identitate (după caz);
- adeverințe privind venitul net, sau cupoane de pensie / ajutor de șomaj / ajutor social / declarație notarială din care sa reiasă faptul că nu se realizează venituri, pentru ultimele trei luni anterioare depunerii cererii, în adeverințele de salariat fiind necesar să se menționeze și dacă solicitanții beneficiază sau nu de bonuri de masă;
- cupon pensie de întreținere, dacă este cazul;
- cupon alocație de stat/extras de cont;
- adeverință bunuri de la Primăria Ciurea (terenuri, autoturisme etc);
- adeverinte de elev pentru copiii de vârstă școlară, în care sa se menționeze dacă minorii repetă anul școlar și motivul, dacă este cazul; pentru copiii care repetă anul din motive medicale, se va atașa copie certificat medical;
- hotărâre de plasament familial, dacă este cazul;
- Adeverința privind veniturile realizate supuse impozitării eliberată de Administrația Financiară Iași
- hotărâre judecătorească definitivă de divorț, certificat de deces sau adeverință de la penitenciar pentru soțul arestat,
dacă este cazul;
- certificat de încadrare în grad de handicap pentru copii și/sau adulți, dacă este cazul;
- adeverință registrul agricol (Primăria Ciurea);
- 2 dosare cu șină.
Atentie! In cazul uniunii consensuale (concubinaj), considerată familie beneficiară după noua lege, vor fi prezentate și documente referitoare la componența familiei și venituri pentru partenerul (concubinul) solicitantului.

Acte necesare depunerii ajutorului social

- Cerere-declarație pe proprie răspundere tip
- Acte de identitate ale solicitantului și ale membrilor familiei (buletin/carte de identitate, certificat de naștere /căsătorie/ deces, hotărâre judecătorească de divorț, livret familie) - original și copie;
- Acte de venit (cupon pensie, plasament familial, îndemnizație persoană cu handicap, adeverință de salariu, declarație de la notar cu privire la venituri);
- Adeverință Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă TRIMESTRIAL persoana aptă de muncă este în căutarea unui loc de muncă și nu a refuzat nejustificat un loc de muncă/ curs de calificare);
- Adeverință privind starea sănătății (certificate medicale din care să rezulte încadrarea în categoria peroanelor cu handicap accentuat sau grav sau în gradul I sau II de invaliditate );
- Adeverință de elev/student (forma de învățământ, tipul și cuantumul bursei);
- Cerere si declarație privind veniturile (tipizate)
- Adeverința privind veniturile realizate supuse impozitării eliberată de Administrația Financiară Iași
- 2 dosare cu șină
- Adeverință Registru Agricol ( Primărie )
- Certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local (Primăria Ciurea)

Dovada privind componența familiei se face cu următoarele acte, în copie:
- buletinul de identitate, cartea de identitate sau cartea de identitate provizorie, aflate în termenul de valabilitate, în cazul cetățenilor români;
- certificatele de naștere ale copiilor;
- livretul de familie;
- certificatul de căsătorie;
- hotărârea definitivă de încuviințare a adopției, de plasament familial al minorului, potrivit legii;
- actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;
- acte din care să rezulte că un membru al familiei urmează o formă de învățământ ;
- acte din care să rezulte încadrarea, potrivit legii, în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav ori în gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate în întreținere;
- după caz, alte acte doveditoare privind componența familiei.

Persoanele apte de muncă ce nu realizează venituri din salarii sau din alte activități trebuie să prezinte:
- adeverință că sunt în evidența agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, pentru încadrare în muncă, și nu au refuzat un loc de muncă,
- adeverință privind participarea la serviciile pentru stimularea ocupării și de formare profesională oferite de aceste agenții.

Documente pdf
Cerere tipizata pentru ALOCATIE DE SUSTINERE A FAMILIEI/VENIT MINIM GARANTAT
Cerere tipizata pentru ALOCATII STAT/INDEMNIZATIE CRESTERE COPIL/STIMULENT INSERTIE/
Adeverinta tip pentru INDEMNIZATIE CRESTERE COPIL eliberata de angajator
CERERE ACORDARE ALOCATIE DE STAT PENTRU COPII
NOTIFICARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Vizualizari: 3027
Data creare: 06-01-2016 09:46:44

Bine ati venit pe site-ul Comunei Ciurea!

Primarul Comunei Ciurea, domnul Cătălin LupuVă mulţumesc pentru că aţi ales să utilizaţi și acest canal de comunicare, o modalitate prin care Primăria
Comunei Ciurea este mai aproape de cetăţenii și oaspeţii săi

Expoziția permanentă „Cela Neamțu” Ciurea

Expoziția permanentă de tapiserie, găzduită la Centrul Cultural „Cela Neamțu” CiureaExpoziția permanentă de tapiserie, găzduită la Centrul Cultural „Cela Neamțu” Ciurea